Links til flatcoat klubber:

Flatcoted Retriever - Danmark: http://www.flatcoat.dk

Dansk Retriever Klub: https://www.dansk-retriever-klub.dk

The flatcoated Retriever: https://www.flatcoated-retriever-society.org 

Northern England Flatcoatd Retriever Association: https://nefra.co.uk

Den svenske Flatcoated Retrieverklubben: https://www.frk.nu